Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Echter, De Gezonde Bron is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Alle informatie op deze website is onder voorbehoud van druk-, zet-, prijs-, en programmeerfouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website zoals foto's, beelden, logo's en teksten liggen bij De Gezonde Bron.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Gezonde Bron, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

De Gezonde Bron is een geregistreerd merk ®.

Medische disclaimer

Alle informatie die op deze site wordt aangeboden, inclusief informatie gerelateerde aan medische zaken, gezondheidsklachten, behandelingen en producten, dient alleen voor informatieve doeleinden. Zij is niet bedoeld als vervanging van het advies van uw eigen arts of specialist.

De informatie op deze website is niet bedoeld voor diagnose van gezondheidsproblemen of het voorschrijven van medicatie.

Voor u met het gebruik van de producten van deze website begint, dient u dit met uw arts of specialist te overleggen. Dit geldt uitdrukkelijk wanneer u reeds medicijnen gebruikt of onder medische behandeling bent.